Darowizna a zachowek: jak wpływa na dziedziczenie?

Darowizna a zachowek: jak wpływa na dziedziczenie?

W polskim prawie dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawy oraz testamentów. Jednak często zdarza się, że jeszcze za życia darczyńcy pewne osoby otrzymują darowizny. Jak takie działanie wpływa na przyszłe dziedziczenie i czy można je zaskarżyć? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Darowizna a zachowek – różnice

Zanim przejdziemy do wpływu darowizny na dziedziczenie, warto rozróżnić pojęcia darowizny i zachowku. Darowizna to dobrowolne bezpłatne przelewanie własności przez jedną osobę na drugą. Natomiast zachowek jest określonym udziałem, który zmarły, mając dzieci lub małżonka, nie może im pozbawić w testamencie. Zachowek stanowi gwarancję minimalnego udziału w majątku dla uprawnionych spadkobierców.

Wpływ darowizny na dziedziczenie

Jeśli darczyńca, będąc jeszcze przy życiu, podzielił się częścią swojego majątku, dzieje się to kosztem przyszłych spadkobierców. Darowizny te obniżają wartość dziedziczenia, do którego jesteśmy uprawnieni. Jeżeli otrzymaliśmy darowiznę w formie nieruchomości, możemy zamiast niej otrzymać zwiększoną część dziedziczenia za zmarłego.

Czy można zaskarżyć darowiznę?

W przypadku, gdy darowizna została dokonana w celu obejścia praw majątkowych potencjalnych spadkobierców, istnieje możliwość zaskarżenia jej w sądzie. Jeśli uważamy, że darowizna była bezpodstawna i miała na celu ograniczenie naszych przyszłych praw dziedziczenia, możemy wystąpić z pozwem o uchylenie lub obniżenie wartości darowizny. Ważne jest jednak dostarczenie odpowiednich dowodów na nieuzasadnioność darowizny.

Podsumowując, darowizna może mieć znaczący wpływ na przyszłe dziedziczenie. To, czy można ją zaskarżyć, zależy od wielu czynników i musi być poparte odpowiednimi dowodami. Warto skonsultować się z prawnikiem, jeśli mamy wątpliwości co do otrzymanej darowizny i jej wpływu na nasze przyszłe dziedziczenie.

Udostępnij

Popularne wpisy

Tagi