Jak i kiedy złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka?

Jak i kiedy złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka?

Kiedy należy złożyć wniosek?

Złożenie wniosku o dowód osobisty dla dziecka należy rozważyć w momencie, gdy dziecko osiągnie wiek 5 lat. Jednak warto pamiętać, że brak dowodu osobistego dla dziecka nie jest przeszkodą w podróżach zagranicznych, gdy podróżuje z rodzicami posiadającymi własne dokumenty tożsamości.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka można złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. Można również złożyć wniosek w wybranym urzędzie miejskim lub dzielnicowym na terenie kraju.

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty dla dziecka, należy udać się do wybranego urzędu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość rodzica lub opiekuna prawnego. Należy również posiadać akt urodzenia dziecka. W czasie składania wniosku należy podać dane osobowe dziecka oraz zastosować się do wymagań dotyczących fotografii.

Jakie dokumenty otrzymuje się po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku o dowód osobisty dla dziecka, zostaje wydany dowód tymczasowy. Dokument ten jest ważny przez określony okres, który zależy od urzędu, jednak wynosi zwykle od 30 do 90 dni. Po upływie tego czasu, można odebrać ostateczny dowód osobisty dla dziecka.

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka jest ważnym krokiem w procesie jego rozwoju i zdobycia pełnej tożsamości. Należy pamiętać, że termin złożenia wniosku jest związany z ukończeniem przez dziecko 5 roku życia, jednak brak dowodu osobistego nie jest przeszkodą w podróżach krajowych i zagranicznych, jeśli dziecko podróżuje z rodzicami posiadającymi własne dokumenty tożsamości.

Udostępnij

Popularne wpisy

Tagi