Leasing w Polsce – przegląd podstawowych rodzajów

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny to jedna z najpopularniejszych form finansowania przedsiębiorstw w Polsce. W ramach tego rodzaju leasingu, leasingobiorca korzysta z danego aktywu przez określony czas, płacąc leasingodawcy comiesięczne raty. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca może zdecydować się na wykupienie aktywu, przedłużenie umowy lub zwrot sprzętu.

Leasing finansowy

Leasing finansowy to forma finansowania, w której leasingobiorca otrzymuje prawo do korzystania z danego aktywu w zamian za regulowanie comiesięcznych rat względem leasingodawcy. W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, leasingobiorca ponosi ryzyko związane z utratą wartości aktywu oraz jest odpowiedzialny za jego ubezpieczenie. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca może zdecydować się na wykupienie aktywu według wcześniej ustalonej ceny lub zwrócenie go leasingodawcy.

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny to forma finansowania, która polega na tym, że leasingodawca finansuje zakup danego aktywu dla leasingobiorcy, a następnie leasingobiorca zobowiązuje się do korzystania z tego aktywu i płacenia comiesięcznych rat leasingowych. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca ma możliwość zwrócenia aktywu leasingodawcy lub wykupienia go. Leasingodawca zazwyczaj wykupuje aktyw od leasingobiorcy po zakończeniu umowy.

Leasing samochodowy

Leasing samochodowy to rodzaj leasingu, który jest bardzo popularny w Polsce. Polega on na finansowaniu zakupu samochodu przez leasingodawcę, a leasingobiorca korzysta z tego pojazdu przez określony czas i płaci comiesięczne raty. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca ma możliwość wykupienia samochodu lub zwrócenia go leasingodawcy. Leasing samochodowy jest szczególnie atrakcyjny dla przedsiębiorców, którzy często wymieniają flotę samochodów.

W Polsce istnieje wiele rodzajów leasingu, jednak wymienione powyżej są najbardziej popularne i powszechnie stosowane. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z leasingu, warto dokładnie przeanalizować oferty różnych firm leasingowych oraz przemyśleć swoje potrzeby i cele finansowe.

Udostępnij

Popularne wpisy

Tagi