ZUS wypłaca emerytury za pracę za granicą. Jakie świadczenia można otrzymać?

ZUS wypłaca emerytury za pracę za granicą

Często zdarza się, że osoby polskiego pochodzenia decydują się na podjęcie pracy za granicą. Dobrym przykładem są Polacy, którzy wyjeżdżają do Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Norwegii w celu zdobycia lepszych warunków zarobkowych. Jednak po latach pracy za granicą, wielu z nich zastanawia się, jak będzie wyglądała sytuacja emerytalna.

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ma w swojej ofercie możliwość wypłaty emerytur za pracę za granicą. Oznacza to, że osoba, która przez wiele lat pracowała poza granicami kraju, może otrzymać emeryturę również od polskiego państwa.

Jakie świadczenia można otrzymać?

ZUS oferuje kilka rodzajów świadczeń dla osób pracujących za granicą. Przede wszystkim istnieje możliwość składania wniosków o wypłatę emerytury polskiej. W tym przypadku, osoba musi mieć ustalony stały pobyt na terytorium Polski i posiadać pewien okres zatrudnienia w kraju.

Kolejnym rodzajem świadczenia jest renta rodzinna. Jest ona wypłacana osobom, które straciły na skutek śmierci lub inwalidztwa członka rodziny, który pracował za granicą i był ubezpieczony w ZUS-ie.

Warunki otrzymania świadczeń ZUS za pracę za granicą

Aby otrzymać emeryturę lub rentę od ZUS-u za pracę za granicą, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim osoba musi mieć ustalone ubezpieczenie społeczne przez co najmniej 5 lat w Polsce. Dodatkowo, jeśli otrzymywała emeryturę lub rentę z innego kraju, musi zgłosić ten fakt do ZUS-u.

Warto dodać, że emerytury i renty wypłacane przez ZUS za pracę za granicą mogą być pomniejszane o emerytury lub renty z innych krajów, zgodnie z przepisami międzynarodowymi. Zanim zdecydujesz się na złożenie wniosku, warto zapoznać się z tymi zasadami.

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Aby złożyć wniosek o emeryturę lub rentę od ZUS-u za pracę za granicą, należy udać się do najbliższego oddziału tego instytutu. Na miejscu można otrzymać niezbędne dokumenty i uzyskać pomoc w ich wypełnieniu. Dodatkowo, ZUS prowadzi także infolinię, na której można uzyskać informacje na temat procedur i wymaganych dokumentów.

Podsumowując, ZUS oferuje możliwość wypłaty emerytur za pracę za granicą. Osoby, które spędziły wiele lat poza granicami Polski, mogą ubiegać się o świadczenia takie jak emerytura polska czy renta rodzinna. Warto jednak pamiętać o określonych warunkach i zgłosić wszelkie inne emerytury czy renty z innych krajów. Aby złożyć wniosek, należy udać się do najbliższego oddziału ZUS-u lub skontaktować się z infolinią.

Udostępnij

Popularne wpisy

Tagi