Alimenty po rozwodzie – kto ma na nie prawo?

Alimenty po rozwodzie – kto ma na nie prawo?

Po rozwodzie zwykle pojawia się pytanie o alimenty. Kto ma na nie prawo? Czy to tylko kobiety? A co z mężczyznami i dziećmi? W dzisiejszym artykule omówimy te kwestie.

Alimenty dla dziecka

Alimenty przysługują w pierwszej kolejności dziecku, które zostało pozbawione środków do życia na skutek rozwodu rodziców. Oznacza to, że w przypadku, gdy opiekę nad dzieckiem przejmuje jeden z rodziców, drugi jest zobowiązany do zapłacenia alimentów. W przypadku, gdy opiekę nad dzieckiem przejmują oboje rodzice, alimenty będą ustalane na podstawie sytuacji finansowej każdego z rodziców i potrzeb dziecka.

Alimenty dla byłego małżonka

W przypadku, gdy jeden z byłych małżonków nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się, może on wystąpić do sądu z wnioskiem o przyznanie mu alimentów. W takim przypadku sąd będzie brał pod uwagę sytuację finansową każdego z małżonków i ustali odpowiednią kwotę alimentów.

Alimenty – kobiety czy mężczyźni?

Alimenty przysługują zarówno kobietom, jak i mężczyznom, jeśli spełniają odpowiednie wymagania wynikające z ustawy o postępowaniu w sprawach o ustalenie lub zmianę świadczeń alimentacyjnych. Dlatego też, niezależnie od tego, czy jest to matka czy ojciec, który pozostaje w opiece nad dzieckiem, jeśli drugi z rodziców nie wypełnia swojego obowiązku alimentacyjnego, może on zostać zobowiązany do zapłaty alimentów.

Podsumowanie

W przypadku rozwodu, kwestia alimentów jest bardzo ważna. Odpowiednio ustalone alimenty mogą zagwarantować dziecku i bądź co bądź, niedoszłemu małżonkowi odpowiednie środki do życia. Przysługują one zarówno kobietom, jak i mężczyznom, jednakże ich wysokość jest ustalana indywidualnie na podstawie sytuacji finansowej każdej z osób.

Udostępnij

Popularne wpisy

Tagi