Cesja wierzytelności – co to jest i jak działa?

Cesja wierzytelności – co to jest?

Cesja wierzytelności to umowa pomiędzy wierzycielem, czyli osobą, która ma do kogoś należność, a cesjonariuszem, czyli osobą, która nabywa od wierzyciela tę należność. W wyniku tej umowy cesjonariusz staje się właścicielem wierzytelności, co oznacza, że ma prawo do dochodzenia należnej sobie kwoty od dłużnika.

Jak działa cesja wierzytelności?

Procedura cesji wierzytelności polega na przejściu praw własności od starego wierzyciela na nowego. Cesjonariusz nabywa wierzytelność na mocy zawartej umowy, która może określić m.in. termin oraz wysokość zapłaty. Cesjonariusz musi również poinformować dłużnika o zmianie wierzyciela oraz o tym, że wykonanie zobowiązania powinno następować na rachunek nowego właściciela wierzytelności.

Zalety cesji wierzytelności

Przede wszystkim cesja wierzytelności pozwala na szybkie pozyskanie środków finansowych przez tego, kto otrzymał wierzytelność. Dzięki temu można szybciej uregulować własne zobowiązania lub wykorzystać środki inwestycyjnie. Ponadto cesja wierzytelności jest rozwiązaniem korzystnym dla firm, które mają wiele krótkoterminowych wierzytelności i chcą pozyskać środki na rozwój. W takiej sytuacji cesja wierzytelności pozwala na szybki obrót środkami i uniknięcie konieczności nieustannego windykowania należności.

Wady cesji wierzytelności

Jedną z wad cesji wierzytelności może być fakt, że cesjonariusz zawsze kupuje wierzytelność z dyskontem w stosunku do jej wartości nominalnej. Ponadto, jeśli dłużnik nie będzie w stanie uregulować swojego zobowiązania, cesjonariusz będzie miał trudność w dochodzeniu swoich praw.

Podsumowując, cesja wierzytelności to określona umowa, która pozwala na szybkie pozyskanie środków finansowych. Operacja ta ma swoje wady i zalety, a jej stosowanie jest szczególnie korzystne w przypadku firm, które posiadają wiele krótkoterminowych wierzytelności.

Udostępnij

Popularne wpisy

Tagi