Co to jest służebność osobista i jak wpływa na nieruchomość?

Co to jest służebność osobista?

Służebność osobista to instytucja udzielana na mocy prawa i polega na tym, że osoba fizyczna otrzymuje prawo do korzystania z określonej części nieruchomości, zwykle przez czas trwania swojego życia. Zazwyczaj chodzi o sytuację, w której właściciel nieruchomości udziela takiego prawa swojemu krewnemu, bliskiemu przyjacielowi lub opiekunowi, a celem jest zapewnienie stałego miejsca zamieszkania lub możliwość korzystania z pewnych udogodnień.

Jakie są cechy służebności osobistej?

Głównymi cechami służebności osobistej są ograniczoność czasu trwania, z którym służebność jest udzielana oraz brak możliwości dziedziczenia po beneficjentach. Oznacza to, że po śmierci osoby, która dostała służebność, prawa do nieruchomości powracają do właściciela. Ponadto, decyzja o udzieleniu służebności osobistej należy w całości do właściciela nieruchomości, a beneficjentowi nie przysługuje prawo do sprzedaży używanych przez siebie pomieszczeń.

Jak wpływa służebność osobista na nieruchomość?

W przypadku udzielenia służebności osobistej, właściciel nieruchomości nie traci swojego tytułu własności, a jedynie ogranicza korzystanie z niej. Z reguły, jest to korzystna opcja dla obydwu stron umowy, ponieważ właściciel uzyskuje pewien zysk ze swojej nieruchomości, a beneficjent zyskuje pewną stabilność życiową. Jednak należy pamiętać, że właściciel nie może dokonać na nieruchomości zmian, które wpłyną na jej użytkowanie przez beneficjenta, gdyż jest to naruszenie umowy.

Co należy uwzględnić przy udzielaniu służebności?

Przy udzielaniu służebności osobistej, należy uwzględnić nie tylko prawa oraz interesy obu stron, ale również ewentualne obciążenia nieruchomości. Właściciel może być zobowiązany do uiśczenia podatków lub innych kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości, a takie zaległości będą wpływały również na beneficjenta służebności. Ponadto, dobrym pomysłem jest spisanie umowy w formie aktu notarialnego, co zapewni ochronę dla obu stron przed ewentualnymi nieporozumieniami czy sporami.

Udostępnij

Popularne wpisy

Tagi