Jak otrzymać akt urodzenia dla swojego dziecka?


Jak otrzymać akt urodzenia dla swojego dziecka?

Bez wątpienia akt urodzenia to dokument niezbędny dla każdego człowieka. Dzieci zostają wpisane do rejestru narodowego już w pierwszych dniach życia i od razu otrzymują własny numer PESEL. W tym artykule przedstawimy, jak uzyskać akt urodzenia dla swojego dziecka.

1. Rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego

Najważniejszym krokiem w uzyskaniu aktu urodzenia dla dziecka jest zarejestrowanie go w Urzędzie Stanu Cywilnego. Bez umieszczenia dziecka w księdze urodzeń nie otrzymamy dokumentu, który ma na celu potwierdzenie jego narodzin. Rejestracji można dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu, w którym doszło do narodzin dziecka lub w miejscu zamieszkania rodziców.

2. Dokumenty potrzebne do rejestracji dziecka

Aby zarejestrować dziecko, niezbędne jest zgromadzenie wymaganych dokumentów. Do Urzędu Stanu Cywilnego należy zabrać ze sobą:

– akt urodzenia dziecka wydany przez szpital lub położną,
– dowód osobisty obojga rodziców,
– świadectwo małżeństwa, jeśli rodzice są małżeństwem lub dokumenty potwierdzające związek partnerski, jeśli są w związku partnerskim,
– pełnomocnictwo, jeśli ktoś inny niż rodzice rejestruje dziecko.

3. Termin i opłaty

Rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego powinna odbyć się w ciągu 14 dni od dnia urodzenia dziecka. W przypadku opóźnienia, konieczne jest uzyskanie zezwolenia na rejestrację po terminie. Rejestracja dziecka jest darmowa.

4. Otrzymanie aktu urodzenia dziecka

Akt urodzenia dziecka można otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego w ciągu kilku dni od rejestracji. W przypadku braku możliwości odbioru dokumentu w Urzędzie Stanu Cywilnego, akta urodzenia można także zamówić drogą pocztową.

Podsumowując, rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego jest obowiązkowa i wymagana do otrzymania aktu urodzenia. Ważne, aby zgromadzić potrzebne dokumenty i dokonać rejestracji w wyznaczonym terminie. W przypadku pytań i wątpliwości, warto skontaktować się z Urzędem Stanu Cywilnego.

Udostępnij

Popularne wpisy

Tagi