Populacja Chin – największa na świecie

Populacja Chin – największa na świecie

Chiny to kraj o ogromnej powierzchni i coraz większej liczbie ludności, która obecnie wynosi ponad 1,4 miliarda osób. Jest to największa populacja na świecie, przewyższająca nawet Indie, które plasują się na drugim miejscu z ponad 1,3 miliarda ludzi.

Historia populacji Chin

Historia populacji Chin zaczyna się wiele wieków temu, w czasach starożytnych zamieszkujących tę część Azji ludzi. W ciągu wieków Chinami rządziło wiele dynastii, które wpłynęły na kształtowanie kultury i obyczajów tego kraju, a także na rozwój populacji. W czasie II wojny światowej Chiny były ofiarą okupacji ze strony Japonii, jednak po wojnie kraj zaczął się dynamicznie rozwijać, co wpłynęło na wzrost populacji.

Wykres wzrostu populacji Chin

Na początku ubiegłego wieku populacja Chin wynosiła ok. 400 milionów ludzi, a obecnie przekracza 1,4 miliarda. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci populacja rośnie coraz szybciej, co wynika m.in. z szybkiego rozwoju gospodarczego kraju i poprawiającej się sytuacji ekonomicznej. Niemniej jednak zaawansowany wiek, depopulacja obszarów wiejskich, brak infrastruktury dla rodzin z dziećmi, a także polityka jednego dziecka (w latach 1980-2016) wpłynęła na spowolnienie tempa wzrostu ludności w drugim dziesięcioleciu XXI wieku.

Wyzwania dla Chin wynikające z dużej populacji

Duża populacja Chin to nie tylko wyzwanie, ale i szansa dla rozwoju tego kraju. Jednak występują także problemy, m.in.: niedostatek wody, kłopoty z ochroną środowiska oraz kłopoty z zapewnieniem pracy i zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych obywateli. Globalne ocieplenie, na które wpływa przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza, może także negatywnie wpłynąć na rozwój kraju i sytuację społeczno-ekonomiczną jego obywateli. Jednakże Chiny to jeden z najszybciej rozwijających się krajów na świecie i w ciągu ostatnich lat dokonały spektakularnego postępu w wielu dziedzinach, co zapewne pozwoli im poradzić sobie z problemami, które wynikają z dużej populacji.

Udostępnij

Popularne wpisy

Tagi