Bon zasiedleniowy – co to takiego i jak go otrzymać?

Bon zasiedleniowy – co to takiego?

Bon zasiedleniowy to wsparcie dla osób chcących kupić mieszkanie na rynku pierwotnym. Bon ten przysługuje rodzinom z dziećmi, a także młodym małżonkom, które spełniają szereg wymogów formalnych. To narzędzie, które ma pomóc w łatwiejszym zakupie mieszkań na rynku pierwotnym.

Kto może otrzymać bon zasiedleniowy?

Bon zasiedleniowy przysługuje rodzinom z dziećmi, których dziecko urodziło się najwcześniej w dniu 1 stycznia 2019 roku lub później oraz osoby, które chcą kupić mieszkanie dla siebie i partnera/ partnerki na cele mieszkaniowe. Osoby te muszą spełnić szereg wymogów formalnych, w tym dotyczących dochodów.

Jakie są wymagania formalne do uzyskania bony zasiedleniowego?

Aby otrzymać bon zasiedleniowy, należy spełnić szereg wymagań formalnych. Przede wszystkim osoba ubiegająca się o bon musi posiadać polskie obywatelstwo, a także mieć co najmniej 18 lat. Ponadto, jej dochód musi być niżej określonego limitu. Limit ten zależy od składu rodziny oraz jej sytuacji materialnej.

Jak otrzymać bon zasiedleniowy?

Aby otrzymać bon zasiedleniowy, należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań formalnych. Decyzja w sprawie przyznania bony zostanie wydana w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. W przypadku pozytywnej decyzji, bon zostanie przekazany bezpośrednio do dewelopera, u którego kupiono mieszkanie.

Bon zasiedleniowy to narzędzie, które ma ułatwić zakup mieszkań na rynku pierwotnym. Przysługuje on rodzinom z dziećmi oraz młodym małżonkom i spełniającym określone wymagania formalne. Aby otrzymać bon, należy wypełnić odpowiedni wniosek i dostarczyć wymagane dokumenty. Pozytywna decyzja w sprawie przyznania bony otwiera drogę do łatwiejszego zakupu wymarzonego mieszkania.

Udostępnij

Popularne wpisy

Tagi